История на невероятностите

 

Какви тайни може да крие книгата с…празни страници?

Източник: pixabay