Защо мъркат котките?

Ангелът на котките ли е замесен е така приятното мъркане на пухестите топки?

Източник: pixabay