Короната на морския цар

Било отдавна, много отдавна, преди хиляди години…

 

 

Източник: Pixabay