ИмПро театър за деца

Представете си, че сте на театралната сцена. Не знаете заглавието на пиесата, която ще изиграете, нямате реплики, а публиката е вперила поглед във вас и чака да започнете. Е, тук на помощ идва импровизацията. В „Детското.БНР“ ви срещаме с деца, които владеят импровизацията много добре. Те са част от актьорския състав на ХаХаХа ИмПро театър за деца.

 

 

 

 

 

Източник: hahahaimpro.com