Човекът

Кои са били първите хора и кога са се появили те според нашите прапрабаби? Кои са  джидовина, върлина и педя-човек?

Източник: Pixabay