Какво се е случило в село Хухла?

Чудат елен, лечебен кладенец, чудесен водопад и предполагаем подземен град. Какво се случва, когато всичко това се събере на едно място?

Източник: pixabay