Прадядото на анимацията

Как се е появил театърът в древния Изток?

И кой е „прадядото“ на анимацията в Индонезия?

И още – къде се е намирала Улпия Сердика и кое е най-старото запазено изображения на Исус Христос?

Източник: БНР