Майма Маундс

Какви тайни крие резерватът Майма Маундс и за какво ли могат да се използват всички тези малки могили? Чуйте!

Източник: shutterstock.com