Откъде се е взела нощта?

Приказки от Южна Америка: Бразилия!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Pixabay