Има ли добри доктори?

С какви техники си служат те и какво биха направили децата, ако са на тяхно място?

Източник: pixabay