Какво се случва в Юрлампия?

Къде се намира тази причудлива стр и кой живее в нея?

Източник: pixabay