От какво е направено времето

От какво е направено времето? Кой отговаря за него и може ли да го забързваме и забавяме, когато ни се прииска?

Как да си направим Машина на Желанията? Слушайте!

Източник: pixabay