По следите на думите

Има думи, които с нищо не подсказват какво могат да означават…Ето, например, „въгарец“. Предмет ли е, живо ли, хапе ли, дращи ли?

Къде можем да открием въгарци и за какво ще ни послужат?

Източник: pixabay