История на изкуството за деца

Представете си многобройни пещери, издълбани в стройни редици на пет „етажа“ във височина. Били са 1000 – днес от тях са запазени половината. Първите са издълбани още през 366 г., но работата по тях продължил чак до 11 век – цели седем столетия! Тук има повече от 2000 скулптури и стенописи. Ако се подредят едно […]

История на изкуството за деца

  Бог Митра е древно божество на народите от източноиранската група, включително и на българите. Той е син на Великата Богиня Майка Земята, ражда се от камъка в свещената пещера, повелител е на времето и е защитник на хората, господар е на живота и смъртта. Едновременно с това той е Великият Бог Баща Слънцето и […]

История на изкуството за деца

Знаете ли кой е е най-пищно украсеният частен дом  от римската епоха, разкрит в българските земи? Това е античната вила „Армира“, близо до Ивайловград. Била е с площ  от 3600 кв. м. Мястото за изграждането на вилата е било специално избрано. То отговаря на изискванията за подобни градежи, описани от древните римски автори, които казват, […]

История на изкуството за деца

  Къде в България се е намирал град Нове? Той запова съществуването си като военен лагер на VІІІ Августов легион около 45 г.сл.Хр. Намирал се е недалеч от доста по-старо тракийско селище…И така, как се казва днес този град? И още: с какво е бил известен Квинт Хораций Флак? И какви съкровища крие Омуртаговата могила край с. […]

История на изкуството за деца

Северно Перу, долината на река Моче. Слънцето огрява три тухлени пирамиди и на светлината му те изглеждат огненочервени. На върха на едната от тях, в богато украсен павилион седи Великият жрец. Главата му е украсена с голяма златна фигура на разперила криле сова, в дясната си ръка държи златен скиптър, а на кръста му са […]