Родна стряха

Музикалният радиоконкурс „Родна стряха“ за фолклорни дарования.                 Източник: Pixabay