Поморийското езеро отблизо

от

публикувано на 15.05.2019

На 21 май от 9:30 до  17:00 ч. Посетителския център на Поморийско езеро ви кани на Ден на отворените врати.  Край езерото ще  имате възможност да видите част от общо 268 вида (гнездящи, зимуващи, мигриращи) птици. Голяма част от тези птици са редки и застрашени видове – като малкият корморан, тръноопашата потапница, червеногушата гъска, белооката потапница, немият лебед, къдроглав и розов пеликан и много други.
Ще може да наблюдавате отблизо птиците със зрителни тръби, бинокли и специална високотехнологична камера.

Входът е свободен!

Източник: wikipedia.org

БНР© 2018 Детското БНР. Всички права запазени.

В момента:
Следва: