Прочути мореплаватели и корабни дневници: Христофор Колумб

от

публикувано на 06.06.2019

Епохата на Великите географски открития започва през 15 век. Като че ли континентът Европа станал тесен на европейците. Морски експедиции тръгват към Северните морета, бързите и маневрени португалски кораби изследват африканското крайбрежие в търсене на нов път към богатствата на Азия. Учени тайно и трескаво изработват в кабинетите си глобуси и карти. Започва морската надпревара за нови богатства, луксозни стоки и екзотични подправки.

В търсене на западния морски път Христофор Колумб открива непознат континент, през 1492 година. Представете си колко смел трябва да е бил, за да плава там, където много мореплаватели преди него са се проваляли. Христофор Колумб неуморно събирал своите дневници, писма, доклади и документи за поколенията, но за съжаление от тях до нас са достигнали само фрагменти. През 16 век дори е съществувал изразът „разписал се като Колумб“.

Христофор Колумб осъществява четири плавания до Америка. Съвременниците му пишат, че адмирал Колумб толкова добре опознал Атлантическия океан и неговите течения, ветрове и магнитни отклонения, че дълги години морският му път бил най-безопасният между Европа и Америка.

 

 

Източник: Уикипедия
Източник: Уикипедия
Източник: Уикипедия

БНР© 2018 Детското БНР. Всички права запазени.

В момента:
Следва: