Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден“

от

публикувано на 15.04.2020

Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ отправя покана към талантливите деца на България да се включат в Националния конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден“. Конкурсът е за ученици от V, VІ, VІІ и VІІІ клас, и се обявява всяка година във връзка с честването празника на училището – 6 май 2020 г., Гергьовден.

Гергьовден е един от най-големите български празници през пролетта. Народът вярва, че светът е поделен между светците. На свети Георги се паднало да владее полето. Затова свързваме този празник със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася омайващият аромат на цветята, тревите и билките. Гергьовден, освен празник на земеделските стопани и на дърворезбарите, е и Ден на храброста – празник на Българската армия.

Легендата, а по-късно житието разказват, че Свeти Георги е бил войник, дори някои пишат, че е бил и пълководец. Със силата на християнството Светеца побеждава змея – олицетворение на злото. Именно тази сцена е в основата на много от иконите с образа на Свети Георги – облечен като войн, на бял кон, пробождащ змея с копие.

Идеята:

Създаване на детска рисунка на тема „Гергьовден“ под формата на национален конкурс с участието на ученици от V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

Цели на конкурса:

Да се развие, популяризира и повиши интереса на учениците не само в заложената концептуална рамка на темата, но и да се акцентира на значението за всеки млад човек като носител на българската православна традиция и нейната символика.

Да популяризира и да повиши интереса на учениците към българския фолклор и Християнски ценности.

Участниците да демонстрират възможностите си при работа с графични и цветни материали.

Да изявят творческите си умения и желание за експеримент с различни техники – рисунки с молив, туш, креда, сух пастел, акварел, темпера, колаж и др.

Участници:

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

Изисквания към конкурсните творби:

Творбите да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали, както и принтирани дигитални рисунки.

Размерът на творбите да е 35 х 50 см.

Информация на гърба на творбата:

  • заглавие;
  • техника;
  • трите имена на автора;
  • адрес и учебно заведение или школа;
  • телефон.

Приемат се до 2 /две/ творби от участник. Срокът за представянето на творбите е 30 април, 2020 година. Творби, които не отговарят на условията по статут не се допускат до журиране. Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали. Конкурсните творби остават във фонда на НГПИ „Тревненска школа“.

На 5 май, 2020 година комисия от преподаватели от НГПИ „Тревненска школа“ ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди.

На Гергьовден, 6 май 2020 година творбите ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на училището и ще бъдат обявени наградите – https://www.facebook.com/TryavnaArtSchool/?ref=bookmarks . Наградените участници ще получат наградите си по пощата или лично след приключване на извънредното положение.

Награди:

І-во място – Материални награди на стойност 120 лв. и диплом;

ІІ-ро място – Материални награди на стойност 100 лв. и диплом;

ІІІ-то място – Материални награди на стойност 80 лв. и диплом;

Две поощрителни – Материални награди на стойност 50 лв. и диплом.

За информация: тел:  0677/62291, GSM: 0879826093, е-mail: artschooltryavna@unicsbg.net.

Адрес за получаване на творбите и кореспонденция:

5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150

Национална Гимназия за Приложни Изкуства „Тревненска школа“

 

Източник: НГПИ „Тревненска школа“

БНР© 2018 Детското БНР. Всички права запазени.

В момента:
Следва: