Цифрите на маите

от

публикувано на 20.04.2020

Колко вида цифри познавате? Арабските  / които, всъщност са измислени от индийски математици! / и римските,…

А знаете ли, че маите и ацтеките в Доколумбова Америка са имали своя бройна система? Тя била двадесетична . Двадесетичната  и   десетичната бройна система  са сред най-древните бройни системи. Смята се, че са свързани с броя на пръстите на ръцете и краката на човека.  Числото 5 също има важна роля – това е броят на пръстите на едната ръка или на единия крак.  За записване на числата използвали точки и чертички и нула /наричали я още „черупка“ / . И така, точката е едно, а станат ли точките пет, се пише хоризонтална черта. Ето така:

А ето и как се събира и изважда при маите:

Maya add.png
Mayan subtract.png

Забавно, нали?

Източник: Уикипедия
Източник: Уикипедия

БНР© 2018 Детското БНР. Всички права запазени.

В момента:
Следва: