Детски литературен конкурс „Бодлите на таралежите“

от

публикувано на 17.04.2021

Фондация „Братя Мормареви“ обявява редовния си конкурс „Бодлите на таралежите“. Могат да участват творби на ученици от цялата страна и от чужбина, на възраст от 12 до 19 годишна възраст.

Категориите на конкурса са две: есе и разказ. Материалите, в обем до 3 стандартни машинописни страници, не трябва да са публикувани до този момент и трябва да се изпратят на електронен адрес: office@mormarevibrothers.com,  или по пощата на адрес: СОФИЯ 1164
бул. „Джеймс Баучер“ 23
Фондация „Братя Мормареви“
За конкурса „Бодлите на таралежите“

Може да се участва и в двете категории на конкурса едновременно.

Текстовете трябва да са придружени с точен адрес и с телефон за връзка, както и с информация за възрастта, класа и училището.

Крайният срок за приемане на творбите е 10 август 2021 г.

Източник: БНР

БНР© 2018 Детското БНР. Всички права запазени.

В момента:
Следва: