Ези или тура?

от

публикувано на 07.12.2021

 

Габи извади една монета  и започна да я подхвърля нагоре-надолу. След което ни попита: ези или тура? Зара каза „ези“, друг заложи на „тура“.

„Ези“ и „тура“ са имената на двете страни на една монета. „Ези“ е страната с числото, което обозначава стойността на монетата, а „тура“ е страната с графичния образ – лице, герб или някаква картинка.

Думата „ези“ произлиза от турската дума yazı и означава „написан текст или писменост“. А „Тура“ от латинската дума “ädversus” и означава буквално – „обърнато с лицето“. В нумизматиката е възприето страните на монетите и медалите да се именуват с „аверс“ за предната страна и „реверс“ за задната страна…

Точно в този момент Зара взима паричката в своята ръка и я подхвърля нагоре. Какво ли ще се падне – „ези“ или „тура“?

 

Източник: Pixabay

БНР© 2018 Детското БНР. Всички права запазени.

В момента:
Следва: